COBRA NS 0070 - 0600 C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0600 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0600 C

Model : COBRA NS 0600 C Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 1.0 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 600 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0160 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0160 C

Model : COBRA NS 0160 C Lưu lượng : 135 m3/ giờ Độ chân không : 3.0 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0070 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0070 C

Model : COBRA NS 0070 C Lưu lượng : 70 m3/ giờ Độ chân không : 3.0 mbar Công suất moto: 4,0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)