SAMOS SB 0310 - 1100 D2

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D2

Model : SAMOS SB 1100 D2 Lưu lượng : 1120 m³/h Độ chân không : 300 - 445 hPa (mbar) Công suất moto: 12.5 - 20 kW Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 265 - 310 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D2

Model : SAMOS SB 0530 D2 Lưu lượng : 520 m³ / h Độ chân không : 400 hPa (mbar) Công suất moto: 7,5 kw Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 169 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D2

Model : SAMOS SB 0310 D2 Lưu lượng : 320 m³ / h Độ chân không : 250 - 360 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 4.3 kw Độ ồn: 73 dB(A) Cân nặng : 47 - 53 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)