COBRA NC 0400 - 1000 B / C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1000 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1000 B

Model : COBRA NC 1000 B Lưu lượng : 840 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 22.0 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 1500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C

Model : COBRA NC 0630 C Lưu lượng : 630 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0400 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0400 B

Model : COBRA NC 0400 B Lưu lượng : 350 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)