DOLPHIN LT 0320–0510 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0510 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0510 A

Model : DOLPHIN LT 0510 A Lưu lượng : 430 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 324 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0430 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0430 A

Model : DOLPHIN LT 0430 A Lưu lượng : 361 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 294 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0320 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0320 A

Model : DOLPHIN LT 0320 A Lưu lượng : 265 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 242 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)