DOLPHIN LT 0130–0220 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0220 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0220 A

Model : DOLPHIN LT 0220 A Lưu lượng : 203 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 188 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0170 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0170 A

Model : DOLPHIN LT 0170 A Lưu lượng : 144 m³ / h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4,0 kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 149 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0130 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0130 A

Model : DOLPHIN LT 0130 A Lưu lượng : 105 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 139 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)