M MI MI / MM

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AP

Model : MINK MM 1322 AP Lưu lượng : 300 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 16.5 Kw Độ ồn :82 dB Cân nặng :255 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AP

Model : MINK MM 1252 AP Lưu lượng : 245 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 12.5 Kw Độ ồn :81 dB Cân nặng :230 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AP

Model : MINK MM 1202 AP Lưu lượng : 200 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn :80 dB Cân nặng :210 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BP

Model : MINK MM 1144 BP Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 4.4 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng :160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BP

Model : MINK MM 1142 BP Lưu lượng : 140 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 9.0 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng :165 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BP

Model : MINK MM 1102 BP Lưu lượng : 110 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 6.9 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng :160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BP

Model : MINK MM 1104 BP Lưu lượng : 62 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 3.2 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng :155 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 1502 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 1502 BP

Model : MINK MI 1502 BP Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 87 dB Cân nặng : 390 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)