PUMA WPA 040 - 075 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 075 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 075 A

Model : PUMA WPA 075 A Lưu lượng : 7350 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 18.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 840 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 055 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 055 A

Model : PUMA WPA 055 A Lưu lượng : 5500 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 15.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 770 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 040 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 040 A

Model : PUMA WPA 040 A Lưu lượng : 3850 m3/ giờ Độ chân không : 75 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 580 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)