PANDA WZ

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 2000 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 2000 A

Model : PANDA WZ 2000 A Lưu lượng : 2120 m3/ giờ Độ chân không : 43 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 510 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 1000 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 1000 B

Model : PANDA WZ 1000 B Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 270 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0500 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0500 B

Model : PANDA WZ 0500 B Lưu lượng : 525 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0250 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0250 B

Model : PANDA WZ 0250 B Lưu lượng : 263 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 165 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)