SAMOS SB / SI

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E2

Model : SAMOS SI 1150 E2 Lưu lượng : 1200 m³/h Độ chân không : 345 hPa (mbar) Công suất moto: 20 kW Độ ồn: 80 dB(A) Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E2

Model : SAMOS SI 0320 E2 Lưu lượng : 330 m³/h Độ chân không : 260 - 440 hPa (mbar) Công suất moto: 4 - 5.5 kW Độ ồn: 77 dB(A) Cân nặng : 60 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E2

Model : SAMOS SI 0210 E2 Lưu lượng : 200 m³ / h Độ chân không : 265 hPa (mbar) Công suất moto: 2,2 kw Độ ồn: 72 dB(A) Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E2

Model : SAMOS SI 0150 E2 Lưu lượng : 135 m³ / h Độ chân không : 255 hPa (mbar) Công suất moto: 1,5 kw Độ ồn: 65 dB(A) Cân nặng : 25 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E2

Model : SAMOS SI 0090 E2 Lưu lượng : 80 m³/h Độ chân không : 215 hPa (mbar) Công suất moto: 0.75 kW Độ ồn: 64 dB(A) Cân nặng : 16 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D2

Model : SAMOS SB 1100 D2 Lưu lượng : 1120 m³/h Độ chân không : 300 - 445 hPa (mbar) Công suất moto: 12.5 - 20 kW Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 265 - 310 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D2

Model : SAMOS SB 0530 D2 Lưu lượng : 520 m³ / h Độ chân không : 400 hPa (mbar) Công suất moto: 7,5 kw Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 169 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D2

Model : SAMOS SB 0310 D2 Lưu lượng : 320 m³ / h Độ chân không : 250 - 360 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 4.3 kw Độ ồn: 73 dB(A) Cân nặng : 47 - 53 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D2

Model : SAMOS SB 0200 D2 Lưu lượng : 230 m³ / h Độ chân không : 410 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 kw Độ ồn: 72 dB(A) Cân nặng : 39 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D2

Model : SAMOS SB 0140 D2 Lưu lượng : 150 m³ / h Độ chân không : 280 - 420 hPa (mbar) Công suất moto: 1,6 - 2,2 kw Độ ồn: 66 dB(A) Cân nặng : 24 - 27 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D2

Model : SAMOS SB 0080 D2 Lưu lượng : 85 m³/h Độ chân không : 240 hPa (mbar) Công suất moto: 0.7 kW Độ ồn: 55 dB(A) Cân nặng : 14 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)