COBRA NC 0100 - 0300 B

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0100 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0100 B

Model : COBRA NC 0100 B Lưu lượng : 110 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0200 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0200 B

Model : COBRA NC 0200 B Lưu lượng : 220 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 350 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0300 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0300 B

Model : COBRA NC 0300 B Lưu lượng : 320 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 400 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)