SAMOS SB 0310 - 0530 D0

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D0

Model : SAMOS SB 0530 D0 Lưu lượng : 415 m3/h Độ chân không :260 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 - 4.0 kW Độ ồn: 70 dB(A) Cân nặng : 29 - 40 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0430 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0430 D0

Model : SAMOS SB 0430 D0 Lưu lượng : 415 m3/h Độ chân không :260 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 - 4.0 kW Độ ồn: 70 dB(A) Cân nặng : 29 - 40 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D0

Model : SAMOS SB 0310 D0 Lưu lượng : 315 m3/h Độ chân không :260 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 - 3.0 kW Độ ồn: 69 dB(A) Cân nặng : 29 - 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)