DOLPHIN LB 0265–0425 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0425 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0425 A

Model : DOLPHIN LB 0425 A Lưu lượng : 420 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 15 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 194 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0355 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0355 A

Model : DOLPHIN LB 0355 A Lưu lượng : 350 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 183 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0265 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0265 A

Model : DOLPHIN LB 0265 A Lưu lượng : 260 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 165 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)