DOLPHIN LB 0526/0726 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0726 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0726 A

Model : DOLPHIN LB 0726 A Lưu lượng : 580 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 22 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 302 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0526 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0526 A

Model : DOLPHIN LB 0526 A Lưu lượng : 420 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 282 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)