PUMA WY 0500 - 1250 C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 1250 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 1250 C

Model : PUMA WY 1250 C Lưu lượng : 1250 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 193 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0700 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0700 C

Model : PUMA WY 0700 C Lưu lượng : 700 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0500 C

Model : PUMA WY 0500 C Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 139 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)