R5 RA BƠM TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0010 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0010 C

Model : R 5 RA/RC 0010 C Lưu lượng : 10m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 53 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0016 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0016 C

Model : R 5 RA/RC 0016 C Lưu lượng : 16m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.55 Kw Độ ồn : 54 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1000 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1000 B

Model : R 5 RA 1000 B Lưu lượng : 1600m3/ giờ Độ chân không : 0.3 mbar Công suất moto: 30.0 Kw Độ ồn : 83 dB Cân nặng : 1300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1600 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1600 B

Model : R 5 RA 1600 B Lưu lượng : 1600m3/ giờ Độ chân không : 0.3 mbar Công suất moto: 30.0 Kw Độ ồn : 83 dB Cân nặng : 1300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0750 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0750 A

Model : R5 RA 0750 A Lưu lượng : 750 (630 option) m3/ giờ Độ chân không : 0.08 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 (15.0 option) Kw Độ ồn : 78 (76 option) dB Cân nặng : 670 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0400 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0400 C

Model : R5 RA 0400 C Lưu lượng : 410m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 435 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0502 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0502 C

Model : R5 RA 0502 C Lưu lượng : 510m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 530 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0630 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0630 C

Model : R5 RA 0630 C Lưu lượng : 630m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 550 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0165 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0165 D

Model : R5 RA 0165 D Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0205 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0205 D

Model : R5 RA 0205 D Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0255 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0255 D

Model : R5 RA 0255 D Lưu lượng : 250m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 195 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0305 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0305 D

Model : R5 RA 0305 D Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 195 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0155 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0155 A

Model : R5 RA 0155 A Lưu lượng : 150m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 110 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0160D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0160D

Model : R5 RA 0160D Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0202 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0202 D

Model : R5 RA 0202 D Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0250 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0250 D

Model : R5 RA 0250 D Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0302 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0302 D

Model : R5 RA 0302 D Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0100F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0100F

Model : R5 RA 0100 F Lưu lượng : 100m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 2.7 Kw / 3.4 Hp Độ ồn : 65 dB Cân nặng : 73 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0063F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0063F

Model : R5 RA 0063 F Lưu lượng : 63m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 2.4 Kw Độ ồn : 64 dB Cân nặng : 55 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0025F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0025F

Model : R5 RA 0025 F Lưu lượng : 25m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto : 1Kw / 1,5 Hp Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 36 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0040F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0040F

Model : R5 RA 0040 F Lưu lượng : 40m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto : 1,4Kw / 2 Hp Độ ồn : 63 dB Cân nặng : 42 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)