R5 BƠM CHÂN KHÔNG CÁNH QUẠT KÍN DẦU

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 C Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 C

Model : R 5 RB 0006 C Lưu lượng : 6 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 59 dB Cân nặng : 13 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 E Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 E

Model : R 5 RB 0006 E Lưu lượng : 6 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 56 dB Cân nặng : 13 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0021 C Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0021 C

Model : R 5 RB 0021 C Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 1.0 mbar Công suất moto: 0.75 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0021 C Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0021 C

Model : R 5 RC 0021 C Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 20.0 mbar Công suất moto: 0.75 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RU 0050 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RU 0050 A

Model : R 5 RU 0050 A Lưu lượng : 50 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 1.2 Kw Độ ồn : 57 dB Cân nặng : 56 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RU 0070 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RU 0070 A

Model : R 5 RU 0070 A Lưu lượng : 50 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 1.2 Kw Độ ồn : 57 dB Cân nặng : 56 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0016 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0016 B

Model : R 5 RE 0016 B Lưu lượng : 13 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 0,37 Kw Độ ồn : 55 dB Cân nặng : 39 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0040 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0040 B

Model : R 5 RE 0040 B Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 63 dB Cân nặng : 87 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0063 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0063 B

Model : R 5 RE 0063 B Lưu lượng : 63 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 65 dB Cân nặng : 91 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 F Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 F

Model : R 5 KB 0040 F Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 1,5 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 29 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 D Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 D

Model : R 5 KB 0040 D Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 1,5 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 29 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0025 F Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0025 F

Model : R 5 KB 0025 F Lưu lượng : 25 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,9 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0020 D Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0020 D

Model : R 5 KB 0020 D Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,75 Kw Độ ồn : 67 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0010 E Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0010 E

Model : R 5 KB 0010 E Lưu lượng : 10 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,37 Kw Độ ồn : 63 dB Cân nặng : 16 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0016 E Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0016 E

Model : R 5 KB 0016 E Lưu lượng : 16 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,55 Kw Độ ồn : 64 dB Cân nặng : 18 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB 0008 C Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB 0008 C

Model : R 5 PB 0008 C Lưu lượng : 8,0 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,35 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 10,3 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB 0004 C Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB 0004 C

Model : R 5 PB 0004 C Lưu lượng : 4,0 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,10 Kw Độ ồn : 56 dB Cân nặng : 5,2 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 PB 0003 D Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 PB 0003 D

Model : R 5 PB 0003 D Lưu lượng : 3 m3/ giờ Độ chân không : 3 mbar Công suất moto: 0,1 Kw Độ ồn : 59 dB Cân nặng : 5,2 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0360 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0360 A

Model : R 5 RD 0360 A Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0300 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0300 A

Model : R 5 RD 0300 A Lưu lượng : 250m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0240 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0240 A

Model : R 5 RD 0240 A Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 4,0 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0200 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0200 A

Model : R 5 RD 0200 A Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 3 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0010 C Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0010 C

Model : R 5 RA/RC 0010 C Lưu lượng : 10m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 53 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0016 C Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA/RC 0016 C

Model : R 5 RA/RC 0016 C Lưu lượng : 16m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.55 Kw Độ ồn : 54 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1000 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1000 B

Model : R 5 RA 1000 B Lưu lượng : 1600m3/ giờ Độ chân không : 0.3 mbar Công suất moto: 30.0 Kw Độ ồn : 83 dB Cân nặng : 1300 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1600 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1600 B

Model : R 5 RA 1600 B Lưu lượng : 1600m3/ giờ Độ chân không : 0.3 mbar Công suất moto: 30.0 Kw Độ ồn : 83 dB Cân nặng : 1300 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0750 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0750 A

Model : R5 RA 0750 A Lưu lượng : 750 (630 option) m3/ giờ Độ chân không : 0.08 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 (15.0 option) Kw Độ ồn : 78 (76 option) dB Cân nặng : 670 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)