PANDA WV 1200 - 2400 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 2400 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 2400 A

Model : PANDA WV 2400 A Lưu lượng : 2120 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 520 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1800 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1800 A

Model : PANDA WV 1800 A Lưu lượng : 1600 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1200 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1200 A

Model : PANDA WV 1200 A Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)