MINK MM 1202 - 1322 AP

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AP

Model : MINK MM 1322 AP Lưu lượng : 300 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 16.5 Kw Độ ồn :82 dB Cân nặng :255 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AP

Model : MINK MM 1252 AP Lưu lượng : 245 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 12.5 Kw Độ ồn :81 dB Cân nặng :230 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AP

Model : MINK MM 1202 AP Lưu lượng : 200 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn :80 dB Cân nặng :210 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)