COBRA DS 0700 - 2000 G

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0700 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0700 G

Model : COBRA DS 0700 G Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 445 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 2000 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 2000 G

Model : COBRA DS 2000 G Lưu lượng : 1365 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 668 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 1000 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 1000 G

Model : COBRA DS 1000 G Lưu lượng : 775 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 576 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)