R 5 KB 0020 - 0040 D / F

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 F

Model : R 5 KB 0040 F Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 1,5 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 29 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 D

Model : R 5 KB 0040 D Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 1,5 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 29 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0025 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0025 F

Model : R 5 KB 0025 F Lưu lượng : 25 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,9 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0020 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0020 D

Model : R 5 KB 0020 D Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,75 Kw Độ ồn : 67 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)