DOLPHIN LA 0224–0475 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0475 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0475 A

Model : DOLPHIN LA 0475 A Lưu lượng : 470 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 kW Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 210 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0435 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0435 A

Model : DOLPHIN LA 0435 A Lưu lượng : 430 m3/h Độ chân không : 150 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 159 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0325 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0325 A

Model : DOLPHIN LA 0325 A Lưu lượng : 320 m3/h Độ chân không : 150 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 159 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0224 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0224 A

Model : DOLPHIN LA 0224 A Lưu lượng : 220 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 94 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)