DOLPHIN LA 0053–0143 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0143 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0143 A

Model : DOLPHIN LA 0143 A Lưu lượng : 140 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 57 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0103 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0103 A

Model : DOLPHIN LA 0103 A Lưu lượng : 100 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 52 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0053 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0053 A

Model : DOLPHIN LA 0053 A Lưu lượng : 50 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 1.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 47 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)