PUMA WP 1250 - 4500 B2/D2

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 4500 B2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 4500 B2

Model : PUMA WP 4500 B2 Lưu lượng : 4500 m3/ giờ Độ chân không : 25 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 640 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 2000 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 2000 D2

Model : PUMA WP 2000 D2 Lưu lượng : 2020 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 350 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1250 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1250 D2

Model : PUMA WP 1250 D2 Lưu lượng : 1295 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)