DOLPHIN LG / LR

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 2200 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 2200 A

Model : DOLPHIN LR 2200 A Lưu lượng : 14100 – 22000 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 600 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 12000 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 1560 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 1560 A

Model : DOLPHIN LR 1560 A Lưu lượng : 9500 – 15600 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 450 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 8340 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 1190 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 1190 A

Model : DOLPHIN LR 1190 A Lưu lượng : 6700 – 11900 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 355 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 5390 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 0700 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LR 0700 A

Model : DOLPHIN LR 0700 A Lưu lượng : 4920 – 7000 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 200 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 3750 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 2680 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 2680 A

Model : DOLPHIN LG 2680 A Lưu lượng : 16160 – 26800 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 650 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 12750 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1910 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1910 A

Model : DOLPHIN LG 1910 A Lưu lượng : 11550 – 19100 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 500 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 8930 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1200 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1200 A

Model : DOLPHIN LG 1200 A Lưu lượng : 7650 – 12000 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 280 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 5760 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 0890 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 0890 A

Model : DOLPHIN LG 0890 A Lưu lượng : 6000 – 8900 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 220 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 3880 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)